ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Συνδέουμε το brand σας, με τις ανάγκες της  καθημερινότητας του μέσου πελάτη σας. Δημιουργούμε οικειότητα, κλίμα εμπιστοσύνης  απόψεων και συμβουλών, ενισχύουμε το μύθο πίσω από το λογότυπο. Δημιουργούμε κανάλια επικοινωνίας. Διοχετεύουμε πληροφορίες και περιμένουμε τις αντιδράσεις, κινούμαστε παράλληλα με τις καθημερινές συνήθειες του πελατειακού σας κοινού. Τους δίνουμε βήμα επικοινωνίας και σφυγμομετρούμε τις αντιδράσεις.

 Μαθαίνουμε πως προτιμούν να μαθαίνουν για εσάς …

 

Συντονίζουμε την αλληλοκάλυψη των ψηφιακών εργαλείων, ώστε να λειτουργούν ως  ένας   καλοκουρδισμένος μηχανισμός, για την ανάδειξης  του branding, ως authority, και  την  ενίσχυση του αισθήματος της εμπιστοσύνης των πελατών . Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού . Προσεκτικη επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, πάντοτε με βάση το μοντέλο(persona) του μέσου πελάτη σας. Καθορισμός minimum-maximum αναμενόμενης απόδοσης της καμπάνιας.

Αποτελέσματα είναι μόνο όσα είναι μετρήσιμα..

 

Χρησιμοποιούμε όλα τα, κατάλληλα για τον επαγγελματικό κλάδο σας, διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια, για να διοχετεύσουμε στοχευμένα και με το κατάλληλη  γραφιστική παρουσίαση ,την πληροφορία, ώστε να επιτευχθεί  η προσέλκυση ενδιαφέροντος και η επιθυμητή  αλληλεπίδραση. SMM: Προκαθορίζοντας το πελατεικό σας κοινό, και ανιχνεύοντας τις ανάγκες του, χτίζουμε την επικοινωνία τους με την επιχείρησή σας, ώστε να ενισχυθεί το αίθημα της εμπιστοσύνης προς το  brand.

Οι πελάτες σας βρίσκονται συνεχώς εκεί, και εσείς δεν μπορείτε να απουσιάζετε

 

Εκπαιδεύουμε τους πελάτες σας, μέσα απο τακτική στοχευμένη επικοινωνία, ώστε να αναγνωρίζουν και να αναζητούν το brand σας, και δημιουργούμε κίνητρα επαφής τους με τις υπηρεσίες σας. Ταυτόχρονα τοποθετούμε την εικόνα της εταιρίας σας, μπροστά στα μάτια τους. Αναπροσαρμογή τακτικής: Ελέγχουμε και αξιολογούμε την αντεπόκριση του κοινού στα μηνύματά μας.Αναδρομολογούμε, ανάλογα με τα αποτελέσματα, σε πραγματικό χρόνο.

Κατάλληλη στρατηγική= μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

Τα Σωστά Εργαλεία, Για Την Σωστή Λύση . Σε Κάθε Νέο Project.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα Σωστά Εργαλεία Για Τουριστικό Κλάδο.

Eπικοινωνιακή στρατηγική τουριστικών επιχειρίσεων, βελτιστοποίηση εταιρικής παρουσίας, social media και επιρροή συμπεριφοράς τουριστών, μέθοδοι διατηρησιμότητας πελατών.

Τα Σωστά Εργαλεία Για Τον Κλαδο Εστίασης.

Τοποθέτηση της επιχείρισης στον ψηφιακό χάρτη,τακτικές προσέγγισης νέων, και ενίσχυση αφοσίωσης παλαιοτέρων πελατών, προβολή πλεονεκτημάτων έναντι ανταγωνισμού.

Τα Σωστά Εργαλεία για τον Ιατρικό Κλάδο.

Ψηφιακή αμεσότητα επικοινωνίας προς τον υποψήφιο πελάτη-ασθενή.Ανάλυση και ενημέρωση των υπηρεσιών σας, ενίσχυση αισθήματος εμπιστοσύνης, προβολή γνώμης-εμπειρίας ασθενών.

Inbound Marketing: Η Τέχνη της Προσέλκυσης

Δημιουργία Content

Δημιουργία στοχευμένου content που απαντά σε βασικές ερωτήσεις και ανάγκες των πελατών σας.

Προσωποποίηση

Προσαρμογή των μηνυμάτων προς τα ”θέλω” και ”χρειάζομαι” εκείνων που τα διαβάζουν.Παρουσία στην καθημερινότητά τους.

Multi-Channel Promote

Η φυσική διάσταση του Inbound Marketing: Διάδοση πληροφοριών σε πολλαπλά ψηφιακά κανάλια, και αξιολόγηση του feedback.

Συντονισμός

Το κατάλληλο content, και τα εργαλεία  SSM, συντονίζονται για την λήψη των πληροφοριών απο το κατάλληλο κοινό, την σωστή ώρα.

Βρισκόμαστε Εδώ για να Δώσουμε στην Επιχείρησή σας την Ώθηση που Χρειάζεται,

Μέσα απο Δημιουργικές Ιδέες και Καινοτομίες

Let’s Get Started!