Επαγγελματικό σεμινάριο Social Media Marketing,ειδικά μελετημένο για  τις ανάγκες  των Aσφαλιστικών Συμβούλων, από το  D.P.M., με θέμα «Social Media Facebook Marketing -LinkedIn Professional & SEO-Content Marketing», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε στελέχη  Πολυεθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας

Η εκπαίδευση των στελεχών προσαρμόζεται στα ψηφιακά εργαλεία τα οποία επιλέγονται μετά από την μελέτη των πραγματικών στόχων της εταιρίας σας, ώστε να εφαρμοστούν σε πραγματικό περιβάλλον, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου.

Το D.P.M.  Agency προσφέρει την δυνατότητα εκπαίδευσης-οργάνωσης-υποστήριξης στελεχών που θα αποτελέσουν την In-house Digital Marketing Agency της επιχείρησής σας. Τα εκπαιδευμένα στελέχη σας θα λαμβάνουν, για προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα, οδηγίες οργάνωσης , πραγματοποίησης και αξιολόγησης της ψηφιακής στρατηγικής  των  ψηφιακών promotion campaigns, και των εταιρικών social media λογαριασμών.

Στόχος της παραπάνω κίνησης είναι να αποκτήσει τελικά  η επιχείρησή σας , ένα αυτόνομο τμήμα  digital marketing agency,  χωρίς απαίτηση εξωτερικής βοήθειας, ώστε να επιτευχτεί οικονομικότερη υποστήριξη των ψηφιακών αναγκών σας, αλλά και πιο στοχευμένη στρατηγική αφού θα καθορίζεται από τα στελέχη που γνωρίζουν καλλίτερα τις ανάγκες του προϊόντος , αλλά και των πελατών σας.

.